วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กระบะบรรทุก ISUZU TFR54HP - 9957654 เครื่อง A50244

ขาย
รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.


รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

รายละเอียดจากคู่มือรถ วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 เลขทะเบียน : บง 2013 ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะ : กระบะบรรทุก ยี่ห้อรถ : ISUZU แบบ/รุ่น : TFR54HP สี : ขาว เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654 ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU เลขเครื่องยนต์ : A50244 เชื้อเพลิง : ดีเซล จำนวนสูบ : 4 สูบ จำนวนซีซี : 2500 ซีซี จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า เพลา : 2 เพลา ล้อ : 4 ล้อ ยาง : 4 เส้น น้ำหนักรวม : 2450 กก.

 • ISUZU - TFR มังกรทอง(ปี91-97) - SPACE CAB

เกียร์ ธรรมดา ปี 1990 สีขาว เครื่อง ดีเซล 2500 cc
ราคา 180,000 บาท
แอร์, เครื่องเสียงชุดใหญ่CD/USB/Grad, SUB10นิ้ว1คู่ , พวงมาลัยพาวเวอร์, เบาะหนัง, ล้อแม็ก R15, ตี้ตู้ข้างแคปแต่ไม่เจาะตัวถังนะครับ, แม็กไลน์เนอร์, พาวเวอร์แอมป์2ตัว, แม่แรง, ล้ออะไหล่, ภาษีประกันครบ
หล่อ!! ราคาต่อรองได้ อยู่ครับ

**ถ้าหากตรวจพบว่า มีการชนมา ยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ ครับ**


 • รายละเอียดจากคู่มือรถ
  • วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2533 
  • เลขทะเบียน : บง 2013
  • ป้ายทะเบียนจังหวัด : ลำพูน
  • ประเภท : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
  • ลักษณะ : กระบะบรรทุก
  • ยี่ห้อรถ : ISUZU
  • แบบ/รุ่น : TFR54HP
  • สี : ขาว
  • เลขตัวรถ : TFR54HA - 9957654
  • ยี่ห้อเครื่องยนต์ : ISUZU
  • เลขเครื่องยนต์ : A50244
  • เชื้อเพลิง : ดีเซล
  • จำนวนสูบ : 4 สูบ
  • จำนวนซีซี : 2500 ซีซี
  • จำนวนแรงม้า : 87 แรงม้า
  • เพลา : 2 เพลา
  • ล้อ : 4 ล้อ
  • ยาง : 4 เส้น
  • น้ำหนักรวม : 2450 กก. • ข้อมูลผู้ลงประกาศ

คุณ อินใจ เรืองประไพ
โทรศัพท์ : 0819607463
ที่อยู่ : 137 หมู่5 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190


  • http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4JCFAxUHL6E
  • http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P4ArPb9eZBo


 •  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น